نمایش یک نتیجه

سیلر رزینی Beta RCS – بتادنت

531,900 تومان
پر کننده دائمی برای کانال ریشه دندانقابل استفاده به تنهایی یا همراه با گوتافاقد سیلور و بر پایه رزینسیالیت و آبندی مطلوبساخت شده بر طبق فرمولاسیون AH2610 گرم پودر + 8 گرم رزین