نمایش یک نتیجه

آکریل دورالوی AtraLAY – بتادنت

800,000 تومان
ویژگی های کلی محصول• ساخت اینله، آنله و مریلند بریج• ساخت بار و کلاسپ در پروتزهای پارسیل• ساخت جیگ وکور در تکنیک ایمپلنت• ساخت اسپلینت برای لحیم کاری